Scripts and utilities for Zimbra
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Daniel Berteaud b7f24f9136 More checks for empty / undefined attr for groups 1 tydzień temu
zmbh When failing to create a snapshot, restart stopped services before dying 10 miesięcy temu
zmldapsync More checks for empty / undefined attr for groups 1 tydzień temu
.gitignore Initial commit 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Initial commit 1 rok temu

README.md

zimbra

Scripts and utilities for Zimbra