BackupPC verification helper
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Heuzef c960fdab2a Update Reademe 11 miesięcy temu
Check.pm Init project. 11 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 11 miesięcy temu
README.md Update Reademe 11 miesięcy temu
update.sh Init project. 11 miesięcy temu

README.md

BackupPC-Check

Verifying BackupPC Backups

Install

Install dependencies

yum -y perl-Statistics-Descriptive

Install Backup-Check

cd /root ; git clone ssh://gitea@gitea.fws.fr:3222/fws/BackupPC-Check.git ; sh /root/BackupPC-Check/update.sh

Declare the new Action

Edit /usr/share/BackupPC/sbin/BackupPC_Admin.pl file to add this line in %ActionDispatch array :

"check" => "Check",

Edit config -> CGI -> CgiNavBarLinks and add name “Check” with link “?action=check”.

Update

sh /root/BackupPC-Check/update.sh