c-icap rpm for el7 http://c-icap.sourceforge.net/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

13 regels
216 B

[Unit]
Description=C-ICAP Server
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/sbin/c-icap -N -f /etc/c-icap/c-icap.conf
User=c-icap
Group=c-icap
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target