c-icap rpm for el7 http://c-icap.sourceforge.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
216 B

[Unit]
Description=C-ICAP Server
After=network.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/sbin/c-icap -N -f /etc/c-icap/c-icap.conf
User=c-icap
Group=c-icap
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target