c-icap rpm for el7 http://c-icap.sourceforge.net/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Daniel Berteaud 1e3bc3f0a9 Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.7-1]. 3 weken geleden
.tito Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.7-1]. 3 weken geleden
.gitattributes Track sources with git lfs 2 jaren geleden
c-icap.logrotate Re-add logrotate, only for access.log 2 jaren geleden
c-icap.service Remove debug statements in service unit 2 jaren geleden
c-icap.spec Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.7-1]. 3 weken geleden
c_icap-0.5.7.tar.gz Update to 0.5.7 3 weken geleden
tmpfiles.conf Spec cleanups 2 jaren geleden