c-icap rpm for el7 http://c-icap.sourceforge.net/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Daniel Berteaud 257c4d6d54 Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.6-1]. 10 miesięcy temu
.tito Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.6-1]. 10 miesięcy temu
.gitattributes Track sources with git lfs 1 rok temu
c-icap.logrotate Re-add logrotate, only for access.log 2 lat temu
c-icap.service Remove debug statements in service unit 2 lat temu
c-icap.spec Automatic commit of package [c-icap] minor release [0.5.6-1]. 10 miesięcy temu
c_icap-0.5.6.tar.gz Update to 0.5.6 10 miesięcy temu
tmpfiles.conf Spec cleanups 2 lat temu