Add RC maturity in wapt.ini. This will deploy tested, but major upgrades
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Daniel Berteaud 2c006769d8 Create package 10 miesięcy temu
WAPT Create package 10 miesięcy temu
.gitignore Create package 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Initial commit 10 miesięcy temu
setup.py Create package 10 miesięcy temu

README.md

wapt-add-rc-maturity

Add RC maturity in wapt.ini. This will deploy tested, but major upgrades