Helps debugging encrypted variables issues
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Daniel Berteaud 6a31c5b358 First commit 5 miesięcy temu
WAPT First commit 5 miesięcy temu
.gitignore First commit 5 miesięcy temu
LICENSE First commit 5 miesięcy temu
README.md First commit 5 miesięcy temu
setup.py First commit 5 miesięcy temu

README.md

Dummy package to debug encrypted variables issues