Zabbix Agent for WAPT
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

92 řádky
3.8 KiB

 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. from setuphelpers import *
 3. uninstallkey = []
 4. variables = {
 5. 'zabbix_servers': [ '127.0.0.1' ]
 6. }
 7. # Read local variables file if available
 8. if isfile(makepath(programfiles32,'wapt','private','symetric.txt')) and isfile(makepath(programfiles32,'wapt','private','variables.txt')):
 9. print('Reading local encrypted variables file')
 10. from cryptography.fernet import Fernet
 11. import yaml
 12. f = Fernet(open(makepath(programfiles32,'wapt','private','symetric.txt'),'r').read())
 13. variables.update(yaml.safe_load(f.decrypt(open(makepath(programfiles32,'wapt','private','variables.txt'),'r').read())))
 14. props = {
 15. 'RMTCMD':0,
 16. 'SERVER':','.join(variables['zabbix_servers'])
 17. }
 18. def install():
 19. version = control['version'].split('-',1)[0]
 20. # Remove previous version from suiviperf, if present
 21. print('Checking old Zabbix Agent version...')
 22. old_agent = installed_softwares('{65BE9C8D-BE1D-4AEA-A144-9F52D57A3D12}')
 23. for uninstall in old_agent:
 24. if Version(uninstall['version'].split('.',1)[0]) < Version(version) :
 25. if Version(uninstall['version']) < Version(version):
 26. killalltasks(['zabbix_agentd.exe'])
 27. print('Uninstalling previous version %s' % uninstall['version'])
 28. cmd = uninstall_cmd(uninstall['key'])
 29. run_notfatal(cmd)
 30. print('Installing Zabbix Agent version %s' % version)
 31. if iswin64():
 32. msi = 'zabbix_agent-%s-windows-amd64-openssl.msi' % version
 33. else:
 34. msi = 'zabbix_agent-%s-windows-i386-openssl.msi' % version
 35. install_msi_if_needed(msi,killbefore=['zabbix_agentd.exe'],properties=props,remove_old_version=True)
 36. print('Opening port 10050 in the firewall')
 37. # Remove the previous rule if it existed. We don't mind the return code as the rule might not exist
 38. run_notfatal('netsh advfirewall firewall del rule name="Zabbix Agent"')
 39. # And add a new one
 40. run('netsh advfirewall firewall add rule name="Zabbix Agent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=10050 enable=yes remoteip=%s' % (','.join(variables['zabbix_servers'])))
 41. # Copy conf, scripts and binaries
 42. print('Copying additional configuration, scripts and binaries')
 43. for dir in ['zabbix_agentd.conf.d','scripts','bin']:
 44. mkdirs(makepath(programfiles,'Zabbix Agent',dir))
 45. copytree2(dir,makepath(programfiles,'Zabbix Agent',dir))
 46. # Restart the service
 47. print('Restarting the service')
 48. service_restart('Zabbix Agent')
 49. def uninstall():
 50. print('Removing firewall rule')
 51. run_notfatal('netsh advfirewall firewall del rule name="Zabbix Agent"')
 52. def update_package():
 53. import requests, re
 54. from waptpackage import PackageEntry
 55. print('Checking latest agent version')
 56. page = wgets('https://www.zabbix.com/download')
 57. latest_version = re.search('"latest":"(\d+(\.\d+)*)"', page).group(1)
 58. pe = PackageEntry()
 59. control = pe.load_control_from_wapt(os.getcwd())
 60. current_version = control['version'].split('-',1)[0]
 61. if Version(latest_version) > Version(current_version):
 62. print('Updating package from %s to %s' % (current_version, latest_version))
 63. for arch in ['amd64', 'i386']:
 64. filename ='zabbix_agent-%s-windows-%s-openssl.msi' % (latest_version, arch)
 65. if not isfile(filename):
 66. url = 'https://www.zabbix.com/downloads/%s/%s' % (latest_version, filename)
 67. print('Downloading %s from %s' % (filename, url))
 68. wget(url, filename)
 69. for old in glob.glob(r'zabbix_agent-*-windows-%s-openssl.msi' % arch):
 70. if not old == filename:
 71. remove_file(old)
 72. pe.version = latest_version + '-0'
 73. pe.maturity = 'PREPROD'
 74. pe.save_control_to_wapt(os.getcwd())