Преглед на файлове

Spec file update

master
Daniel Berteaud преди 3 години
родител
ревизия
4322c53006
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      wpkg-putty.spec

+ 4
- 1
wpkg-putty.spec Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
%define package putty
%define version 0.68
%define version 0.70
%define release 1

Name: wpkg-%{package}
@@ -43,6 +43,9 @@ cp -r packages/* %{buildroot}/home/e-smith/files/shares/wpkg/files/packages/
/home/e-smith/files/shares/wpkg/files/

%changelog
* Tue Aug 22 2017 Daniel Berteaud <daniel@firewall-services.com> 0.70-1
- Update to 0.70

* Tue Mar 21 2017 Daniel Berteaud <daniel@firewall-services.com> 0.68-1
- Update to 0.68
- Switch to MSI based installer


Зареждане…
Отказ
Запис