Преглед на файлове

Update to 4.2.8

tags/zabbix-4.2.8-2
Daniel Berteaud преди 7 месеца
родител
ревизия
86576e1851
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
 1. Двоични данни
    zabbix-4.2.7.tar.gz
 2. Двоични данни
    zabbix-4.2.8.tar.gz
 3. +1
  -1
    zabbix.spec

Двоични данни
zabbix-4.2.7.tar.gz (Stored with Git LFS) Целия файл

oid sha256:9d9bdf1d858048d72811de04269a429aba257fac2e4b6e782d5a2b1d3a82f627
size 18286402

Двоични данни
zabbix-4.2.8.tar.gz (Stored with Git LFS) Целия файл

oid sha256:57dbc2a95a09581b5196d2abc86ee1aaf65f3c909d6b4bc53d260dc4dd69b9c6
size 18332348

+ 1
- 1
zabbix.spec Целия файл

@@ -1,5 +1,5 @@
Name: zabbix
Version: 4.2.7
Version: 4.2.8
Release: 1%{?dist}
Summary: Open-source monitoring solution for your IT infrastructureLoading…
Отказ
Запис