Преглед на файлове

Track tar.gz files with git lfs

tags/zabbix-4.0.2-1
Daniel Berteaud преди 1 година
родител
ревизия
f1d9a64312
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitattributes

+ 1
- 0
.gitattributes Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
*.tar.gz filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text

Зареждане…
Отказ
Запис