Zabbix monitoring RPM
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

22 satır
428B

 1. [Unit]
 2. Description=Zabbix Proxy
 3. After=syslog.target network.target
 4. [Service]
 5. Type=simple
 6. ExecStart=/usr/sbin/zabbix_proxy --config /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf --foreground
 7. ExecReload=/usr/sbin/zabbix_proxy -R config_cache_reload
 8. User=zabbix
 9. Group=zabbix
 10. CPUShares=512
 11. MemoryLimit=500M
 12. BlockIOWeight=500
 13. PrivateTmp=yes
 14. PrivateDevices=yes
 15. ProtectSystem=full
 16. ProtectHome=yes
 17. Restart=always
 18. [Install]
 19. WantedBy=multi-user.target