Zabbix monitoring RPM
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

70 lines
1.4KB

 1. #! /bin/sh
 2. #
 3. # chkconfig: - 85 15
 4. # description: zabbix server daemon
 5. #
 6. ### BEGIN INIT INFO
 7. # Provides: zabbix
 8. # Required-Start: $local_fs $network
 9. # Required-Stop: $local_fs $network
 10. # Default-Start:
 11. # Default-Stop: 0 1 2 3 4 5 6
 12. # Short-Description: start and stop zabbix server
 13. # Description: Zabbix Server
 14. ### END INIT INFO
 15. # zabbix details
 16. if [ -x /usr/sbin/zabbix_server_mysql ]; then
 17. ZABBIX=zabbix_server_mysql
 18. elif [ -x /usr/sbin/zabbix_server_pgsql ]; then
 19. ZABBIX=zabbix_server_pgsql
 20. elif [ -x /usr/sbin/zabbix_server_sqlite3 ]; then
 21. ZABBIX=zabbix_server_sqlite3
 22. else
 23. exit 5
 24. fi
 25. CONF=/etc/zabbix/zabbix_server.conf
 26. PIDFILE=/var/run/zabbix.pid
 27. # Source function library.
 28. . /etc/rc.d/init.d/functions
 29. [ -e $CONF ] || exit 6
 30. RETVAL=0
 31. case "$1" in
 32. start)
 33. echo -n "Starting Zabbix Server: "
 34. daemon $ZABBIX -c $CONF
 35. RETVAL=$?
 36. echo
 37. [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/zabbix
 38. ;;
 39. stop)
 40. echo -n "Shutting down Zabbix Server: "
 41. killproc $ZABBIX
 42. RETVAL=$?
 43. echo
 44. [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/zabbix
 45. ;;
 46. restart|reload)
 47. $0 stop
 48. $0 start
 49. RETVAL=$?
 50. ;;
 51. status)
 52. status $ZABBIX
 53. RETVAL=$?
 54. ;;
 55. *)
 56. echo "Usage: $0 {start|stop|restart|reload|status}"
 57. exit 1
 58. ;;
 59. esac
 60. exit $RETVAL